top of page

PRIVACYVERKLARING
Bed & Breakfast 'Bij De Bolle'

1. Algemeen

Bed & Breakfast 'Bij De Bolle', gevestigd te Beesd, hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze gasten. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Bed & Breakfast 'Bij De Bolle' verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Naam en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Adres

 • Aankomst- en vertrekdata

 • Betalingsgegevens

 • Paspoort- of ID-nummer

 • Speciale verzoeken

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Bed & Breakfast 'Bij De Bolle' verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw reservering en betaling.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

4. Bewaartermijn

Bed & Breakfast 'Bij De Bolle' bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van één jaar voor persoonsgegevens.

5. Delen met derden

Bed & Breakfast 'Bij De Bolle' verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Beveiliging

Bed & Breakfast 'Bij De Bolle' neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

7. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bijdebolle.nl. Bed & Breakfast 'Bij De Bolle' zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Contactgegevens

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de privacyverklaring, neem dan contact op via:

 • E-mail: info@bijdebolle.nl

 • Telefoonnummer: +316 19 15 06 24

 • Adres: Hoogstraat 1, 4153 AT Beesd

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07-05-2024.

bottom of page