top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
"Bij de Bolle" Appartement

De eigenaar, mevrouw Ella van der Aa heet u van harte welkom in haar Bij de Bolle appartement en verzoekt u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Daar waar sprake is van huurder(s) wordt daaronder begrepen zowel de gasten van de B&B als de huurder(s) van "Bij de Bolle" appartement.nen verblijf toe in Bij de Bolle appartement.

1. Algemeen

 • Mevr. Ella van der Aa is eigenaar, verhuurder en gastvrouw van de Bed en Breakfast Bij de Bolle te Beesd.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op huurders van Bed & Breakfast Bij de Bolle, gevestigd op de Hoogstraat 1 4153AT te Beesd.

 • Met het aangaan van de onderhavige huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan huurders.

 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn. Er wordt uitgegaan van legitimatieplicht.

 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van huurders. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van huurders.

 • Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast Bij de Bolle zijn voor rekening van huurders.

 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door huurders direct te worden gemeld en onmiddellijk vergoed aan de eigenaar.

 • Huurders dienen 100 euro borg per boeking vooruit te betalen.

 • Huurders dienen instructies van de eigenaar op te volgen.

 • De eigenaar kan huurders, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast Bij de Bolle ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

 • De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de huurders het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

 • Huurders van de Bed en Breakfast Bij de Bolle dienen zich te houden aan de navolgende bepalingen.

2. Reservering, betaling en bevestiging

 • De verblijfsovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd. Een schriftelijkverzoek geschiedt door het contactformulier op website https://www.bedenbreakfastbeesd.nl. te gebruiken.

 • Na ontvangst van het reserveringsverzoek wordt een offerte met betalingsverzoek verzonden door Bed & Breakfast Bij de Bolle per email of indien gewenst per post. De reservering is definitief na ontvangst van 100% procent van de gefactureerde offerte. De volledige betaling dient uiterlijk 1 maand voor de aankomstdatum op de rekening van Bed en Breakfast Bij de Bolle te zijn bijgeschreven.

 • Op het reserveringsformulier van de website https://www.bedenbreakfastbeesd.nl wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 • Voor het reserveren van een verblijf in Bed en Breakfast Bij de Bolle worden geen reserveringskosten berekend.

3. Betaling

 • De verblijfskosten in Bed en Breakfast Bij de Bolle dienen bij aankomst te zijn voldaan. De eigenaar kan in overleg met de huurder vooraf schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.

4. Annulering

 • Indien huurder onverhoopt niet in staat is om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient dit zo spoedig gemeld te worden, zodat de daardoor vrijgevallen bed & breakfast reservering alsnog aan derden kan worden aangeboden. Bij annulering tot 6 weken voor de aankomstdatum zal onder aftrek van 50 euro administratiekosten de reeds gedane betaling door de eigenaar van de B en B worden terugbetaald op hetzelfde bank rekening nummer als waarvandaan de betaling heeft plaatsgevonden. Bij annulering binnen 6 weken betaalt de huurder 100%. Aangeraden wordt echter een annuleringsverzekering af te sluiten.  In goed overleg  met verhuurder kan op elk moment op basis van beschikbaarheid flexibel worden om geboekt naar een andere verblijfsperiode. Het appartement is het gehele jaar beschikbaar.

5. Contactgegevens

6. Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient huurder zich eerst te melden bij de eigenaar-gastvrouw. 

 • Ter legitimatie zal huurder gevraagd worden diens paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

 • Op de dag van aankomst kan na 15.00 uur de Bed en Breakfast betrokken worden. Tijdstip van aankomst kan in overleg gewijzigd worden.

 • Op de dag van vertrek dient het gebruik van het appartement van huurdersbezittingen ontruimd te zijn. Afval dient men zelf te verwijderen. Het appartement dient in dezelfde staat en met de volledige inventaris overgedragen te worden aan de eigenaar op de vertrekdag uiterlijk om 10.30. Het tijdstip kan in overleg gewijzigd worden. Bij ontvreemding zal aangifte gedaan worden.

 • De toegangssleutel wordt verstrekt bij aankomst. Deze sleutel dient voor vertrek te worden ingeleverd. De contante borg wordt teruggegeven door de eigenaar bij het inleveren van de sleutel.

 • Bij  een "Contact vrij Verblijf" waarbij de borg is overgemaakt naar het rekeningnummer van Bed en Breakfast Bij de Bolle wordt  de borg  na inlevering sleutel/controle binnen 24 uur teruggestort door verhuurder op het zelfde rekeningnummer als waarvan de borg is overgemaakt aan Bij de Bolle. 

 • De extra kosten bij een verblijf korter dan 7 nachten bedragen 50 euro per boeking.

7. Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.

 • Radio's en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.

 • Gebruik door derden van " Bij de Bolle" appartement  is niet toegestaan. Het is de huurder niet toegestaan maximaal een (1) ander persoon te doen overnachten zonder toestemming van de eigenaar.

 • Eventuele Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

 • Gebruik van de BBQ is toegestaan maar rookoverlast voor omwonenden dient voorkomen te worden.

 

Wij wensen huurders en gasten een aangenaam en ontspannen verblijf toe in Bij de Bolle appartement.

bottom of page